Během hromadném očkování psů bude útulek uzavřen

Město Děčín bude ve spolupráci s veterinárním lékařem provádět hromadné očkování psů a koček proti vzteklině. Toto očkování je preventivním opatřením proti šíření nákazy zvířat.

Během konání akce „hromadné očkování psů proti vzteklině“ bude městský útulek od pondělí  5. 9. 2011 do čtvrtka  8. 9. 2011 od 15:00 hod pro veřejnost uzavřen. V pátek  9. 9. 2011 jsou návštěvní hodiny zachovány bez omezení. V sobotu 10. 09. 2011 bude útulek pro veřejnost uzavřen po celý den. Zvířata se svými ošetřovateli vyjíždějí na 2 akce mimo město Děčín, a to do Prahy na „Sen zvířat“ a do Loun „ Člověk v přírodě“.

www.decin.cz