Děčín získal cenu za revoluční změnu na radnici

Děčín získal za „Elektronické hlasování při jednání rady města“ Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě za rok 2011. Ocenění převzal na 8. Národní konferenci kvality ve veřejné správě, která se konala v Praze, 28. února primátor František Pelant spolu s tajemníkem magistrátu Jaromírem Zajíčkem.

Cílem Elektronického hlasování při jednání rady města bylo zjednodušení procesu projednávání materiálů a hlasování o nich při jednání rady města. Následným efektem pak byla úspora času, který členové rady města v minulosti strávili projednáváním a hlasováním o předkládaných materiálech.

„Účelem této inovace bylo vytvořit takový systém, který by umožnil efektivnější jednání rady města, řízenou diskuzi k materiálům a zajištění kompletního přehledu o hlasování všech členů rady města. Díky tomuto řešení došlo ke zkvalitnění práce od přípravy materiálů, projednávání, hlasování až po jejich archivaci a možné prohlížení databáze všech usnesení rady města,“ vysvětlil význam elektronického hlasování tajemník magistrátu Jaromír Zajíček.

Inovativnost byla hodnotící komisí shledána především v ulehčení práce a v jednoduchosti řešení. Přidanou hodnotou řešení je úspora času při projednávání a hlasování o jednotlivých materiálech a úspora provozních prostředků rozpočtu města, které byly v minulosti vynaloženy na tištění a kopírování veškerých dokumentů potřebných pro jednání rady města.

Cenu za inovaci uděluje Ministerstvo vnitra městům, úřadům či jiným organizacím veřejné správy, které prokáží inovativnost určitého projektu nebo řešení a hlavně možnost uplatnění a přenesení dobrých nápadů i do jiných organizací. Nové přístupy by tak měly prokazatelně zlepšit činnost organizace či napomoci ke zvýšení kvality, hospodárnosti, účelnosti či efektivnosti poskytovaných veřejných služeb.

zdroj: ČTK