Dva lvíčci jsou dalším letošním přírůstkem v děčínské zoo

Dvojčata u lvíčků zlatohlavých jsou dalším přírůstkem, z nějž se radují chovatelé v děčínské zoologické zahradě.

Ač by si někdo mohl podle názvu myslet, že se v zoo narodila dravá šelma, není to tak. Lvíček zlatohlavý je zástupce tzv. drápkatých opiček. Jde o endemický druh vyskytující se ostrůvkovitě v tropických deštných lesích států Bahia a Minas Gerais (Brazílie). „Své jméno dostal díky dlouhé srsti za hlavou, která připomíná hřívu. Tu umí v ohrožení i naježit, aby vypadal větší,“ vysvětlil vrchní chovatel Petr Haberland. Dvojčata lvíčků zlatohlavých přišla na svět 31. ledna po zhruba 125 dne březosti. Dvě mláďata ve vrhu nejsou u tohoto druhu výjimkou. Do péče o potomky se zapojuje i samec a mladší sourozenci. Mláďata se mají čile k světu. Návštěvníci je mohou vidět průhledem do vnitřní expozice, kterou najdou nedaleko budovy ZooŠkoly.      

Stavba těla je drobná, tělo měří od 20 do 33 cm, ocas je delší než tělo (31 - 40 cm), opička váží v rozmezí od 360 do 710 gramů. Potravu tvoří především hmyz, plody, bezobratlí, vejce nebo drobní obratlovci. Ve volné přírodě obývají lvíčci zlatohlaví koruny stromů ve výšce 3–10 metrů. Žijí v malých rodinných skupinách tvořených rodičovským párem a jeho potomky. Tento druh je v přírodě ohrožen zejména destrukcí jeho původního životního prostředí. Tropické deštné lesy se kácejí, ať už kvůli chovu dobytka nebo pěstování plodin. Odhaduje se, že dnes zůstává lvíčkům zlatohlavým pouze 2-5 % jejich původního životního prostředí. Tento druh je ohrožen také nelegálním lovem pro obchod s domácími mazlíčky. Populace v přírodě je odhadována na 6.000 – 15.000 jedinců.

https://www.zoodecin.cz/