Právě se nacházíte:

Evropský den parků

Letošní oslavy Evropského dne parků jsme spojili s akcí „Eurorando – voda ze střechy Evropy – Prameny Křinice“ pořádanou Klubem českých turistů z Krásné Lípy. V rámci této akce byl odebrán vzorek pramenité vody, který poputuje do Španělska, země výrazně postižené úbytkem zdrojů pitné vody, kde se v říjnu letošního roku uskuteční celoevropské setkání turistů Eurorando.

Leitmotivem této akce je právě voda, resp. upozornění na celoevropský úbytek zdrojů pitné vody a na nutnost jejího hospodárného a ekologického využívání.

Správa NP při této příležitosti připravila doprovodný program, v rámci kterého byla u pramenů Křinice instalována výstava seznamující návštěvníky s vodními ekosystémy na území národního parku, ale také např. s posláním správy NP, tipy na výlety apod. Zájemci si také mohli odnést řadu propagačních materiálů vydávaných správou NP, včetně časopisu České Švýcarsko, turistické mapy či nabídky letošních akcí pro veřejnost.

Pro nejmenší účastníky byla připravena soutěžní stanoviště, na kterých si mohli vyzkoušet své botanické či zoologické znalosti, sestavit obří puzzle rysa ostrovida nebo se svézt na stromové lanovce. Pro každého dětského účastníka pak byly připraveny balíčky s drobnými dárky poskytnutými správou NP.

www.decin.cz