Jižní zahrady se otevírají po zimě

Letos o něco dříve, již 19. 3., budou návštěvníkům zpřístupněny jižní zahrady děčínského zámku. Do té doby však čeká zahradníky ještě mnoho práce.  

Zima pomalu končí a vlády nad teploměrem se již doufejme chopí jaro. Pro zámecké zahrady nastává čas intenzivních příprav na otevření. Na jižních terasách i v Růžové zahradě budou po celý březen probíhat nejrůznější úpravy, aby oba areály mohly již brzy opět sloužit návštěvníkům. Kromě běžného úklidu po zimě je především potřeba připravit trvalkové záhony, vyhrabat trávníky, prořezat vinici, ostříhat živé ploty, rozmístit všechny zazimované nádobové rostliny a spoustu dalšího. Budou se samozřejmě také instalovat lavičky, ty v Růžové zahradě prošly během zimních měsíců kompletní renovací. Po čtyřměsíční odstávce je třeba také uvést do provozu všechny kašny, které celou zimu strávily pod důkladným bedněním. Tento dříve běžně používaný způsob ochrany pomáhá minimalizovat dopady mrazů na citlivé části kašen a tím prodlužuje jejich životnost.

Právě rekonstrukce poslední nefunkční kašny na jižních zahradách je jedním z vylepšení, které má Zámek Děčín v plánu na letošní rok. Konkrétně se jedná o drobnou nádrž situovanou na třetí terase, vedle Zahradnického domku. Původně v těchto místech stával jeden z největších a nejnákladnějších skleníků celého areálu jižních zahrad. Vznikl na konci 30. let 19. století a následně dlouhá léta sloužil pro pěstování kamélií. Jeho součástí byl právě i zmíněný vodní rezervoár umístěný v nice kamenné zdi na západní straně. Kaméliový skleník byl dlouhá léta jednou z nejatraktivnějších částí zámeckého zahradnictví. Velkou část 19. století býval vyhledávaným cílem poučených výletníků, kteří se zde kochali krásou stovek kaméliových květů, podobně jako se dnes návštěvníci sjíždějí ke slavné kamélii v Pillnitz. Bohužel počátkem 20. století byl „kaméliový dům“ v rámci značné redukce zámeckého zahradnictví stržen. Od té doby byla nádrž bez využití. Již v loňském roce proběhl odborný průzkum, který stanovil priority dalšího postupu. Letos by se měl uskutečnit samotný restaurátorský zásah, který bude spočívat především v odstranění novodobých betonových doplňků a doplnění chybějících částí. Nepropustnost kašny v minulosti zajišťovala speciální vrstva vápna, písku a rozdrcených cihel. Tuto izolaci bylo ovšem třeba pravidelně obnovovat a navíc nikdy nebyla zcela stoprocentní. Vzhledem k ochraně kamenné nádrže bude nepropustnost kašny zajištěna dnešními prostředky, tedy osazením novodobé nerezové nádrže. Podobný postup byl použit při renovaci dvou kašen na prvním nádvoří zámku. Sponzorem obnovy poslední kašny bude pan Valdemar Grešík.

A na závěr dobrá zpráva pro všechny, kteří se nedostali na prohlídku zámeckého sklepení. „Vzhledem k velkému zájmu, který jsme nemohli z kapacitních důvodů zcela uspokojit, jsme se rozhodli podzemí otevřít ještě jednou,“ říká ředitelka děčínského zámku Iveta Krupičková. Pokud jste se tedy na první termín nedostali, zaškrtněte si v kalendáři datum 20. března 2016 od 14:00 a 14:30.

http://www.zamekdecin.cz/