Krajští zastupitelé Jaroslav Doubrava a Jiří Morštadt ve Šluknově

Je pondělí 10. června, půl osmé ráno. Společně s krajskými zastupiteli, senátorem Jaroslavem Doubravou a Jiřím Morštadtem, nasedáme do auta a míříme do Šluknova. Proč právě tam? Je to nejsevernější výběžek Ústeckého kraje, a tak chceme vědět, jak Šluknovští žijí a zda cítí sounáležitost s Ústeckým krajem. Oba pánové si cestou vyměňují poznatky z uplynulé noci –Jaroslav Doubrava společně s telnickými dobrovolnými hasiči čerpal vodu v centru  Ústí nad Labem, jeho kolega byl na obhlídce opuštěných domů v Dolních Zálezlech a kontroloval, zda jsou pod dohledem policie. Byly. 

Trasu nám neplánovaně mění stále ještě zatopené části komunikací, a tak se do Šluknova dostáváme takříkajíc od lesa – přes Českou Lípu a Rumburk. Ničivá povodeň se tomuto regionu tentokrát naštěstí vyhnula, jen včera tu zaznamenali lokální bouřku a kroupy. Program zastupitelů je bohatý, zahrnuje několik úhlů pohledů na život města. Začínáme na radnici u starostky Mgr. Evy Džumanové a jejích kolegů, s ředitelem Mgr. Bc. Rudolfem Sochorem pokračujeme návštěvou zdejší Střední lesnické školy a Střední odborné školy sociální.  která je jednou ze tří v republice a jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj. Setkáváme se také s ředitelkou největšího zaměstnavatele ve městě – závodu česko-švýcarské společnosti Plaston Group Ing. Danielou Petrouškovou a jejími spolupracovníky,  krátce jdeme pozdravit a poděkovat hasičům, kteří patří k  nejobětavějším pomocníkům lidí nejen při povodních,  a nakonec míříme do Domova pro seniory Šluknov-Krásná Lípa, který rovněž patří do majetku a správy Ústeckého kraje a vede ho Dagmar Hluchá.
 
Šluknov má 5 600 obyvatel, zhruba 10 procent   tvoří takzvaně sociálně slabí jedinci, nezaměstnanost se pohybuje kolem 20 %.  Místní textilky a další drobný průmysl zanikly, městu chybí zázemí pro ubytování a volnočasové aktivity, a tak se sem turisté z Německa ani z Polska nehrnou. Zato sem přicházejí sociálně vyloučené skupiny obyvatel, většinou Romové, kteří jsou sestěhováni do zdejšího sídliště. Dnes domy vlastní podnikatel z Teplic, který si z nájemného udělal dobrý byznys. Na denním pořádku jsou drobné krádeže, jejichž kořist většinou končí ve sběrnách.  To místní lidi právem štve. Vloni to vedlo k nepokojům v celém Šluknovském výběžku, který na chvíli ovládl televizní obrazovky.  Střídali se tu členové vlády, slibovali nápravu, poslali pořádkovou jednotku. Ta už je pryč a život se vrátil do starých kolejí.
 
Ostatní sliby, především aktivní politika zaměstnanosti, se neuskutečnily. Něco jsme za uplynulých dvacet let zanedbali. Štědrá státní sociální politika vůči Romům je zbavila jakýchkoliv pracovních návyků a podobně vedou i své děti. Uplatňují, často i násilím, svá práva, povinnosti jako by se jich netýkaly. A tak se při všech zmíněných návštěvách unisono neslo:  Pokud se v tomto směru nezmění legislativa, nebudou platit stejná pravidla pro všechny, tj. peníze jen za odvedenou práci, které je kolem nás na veřejných prostranstvích  stále dost, může se, a nejen ze Šluknovska, brzy stát Bohem zapomenutý kraj. A to by byla škoda. Jak informoval senátor Jaroslav Doubrava, má už v tomto směru společně se svými kolegy návrh zákona připravený.  A i když to bude „běh na dlouhou trať“, všichni se shodli na tom, že stojí za to se po ní vydat. Čím dřív, tím líp. 
 
 
Popisky k fotografiím:
 
První zastavení na radnici se starostkou Evou Džumanovou a jejími spolupracovníky.
 
Ředitel školy Rudolf Sochor je zároveň zastupitelem Šluknova a tělem i duší lesník.
 
V závodě PlastonGroup nám průvodci byli Ing. Daniela Petroušková, Ing. Anatolij Hamalčík a Jaromír Kourek (na snímku).
 
Hasiči budou po letošních ničivých povodních patřit k nejobětavějším pomocníkům. 
 
Báječné odpoledne připravil pro obyvatele Domova pro seniory Šluknov –Krásná Lípa krajský zastupitel Jiří Morštadt se svým týmem. Přesně tak, jak slíbil při své první návštěvě. Zpívalo se, tančilo a také hodovalo. Všichni se při malé estrádě, ve které vystoupili skupina K Band, kluci a děvčata z Dětského domova v Lipové u Šluknova a Michaela Dolinová, výborně bavili. Od dětí dostal každý z klientů krásnou, vlastnoručně vyrobenou svíčku.
 
Text a foto: Zuzana Zachová