Marcela Dvořáčková v Domově sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou:

Dávám na charitu. Tyto matky s dětmi nás potřebují!

V tomto domově pro matky jsou ženy pocházející ze špatných rodinných poměrů nebo z dětských domovů, učí se zde vše, co obnáší domácnost – stravovací, hygienické návyky nebo péči o dítě. Každá má na svoji malou domácnost, kde bydlí se svými dětmi. To vše za dohledu specialistů, pedagogů, psychologů, psychiatrů, sociální služby.
 
„Tuto práci musí dělat pouze lidé, kteří to dělat chtějí. Je to velmi náročné, emotivní a kolikrát i smutné“, vyprávěla se zaujetím paní Ursula Ivanová, která zde pracuje 20 let. Posláním domova je pomoc lidem v nouzi, která vychází z křesťanských zásad bez ohledu na příslušnost k rase, národnosti, náboženství... Domov sv. Máří Magdalény je svého druhu jediný v České republice. „Je tady o tyto mnohdy týrané ženy a maminky ze špatných sociálních poměrů velmi dobře postaráno, ale malé příspěvky kolikrát nestačí. Je smutné, že až tady si člověk uvědomí, jak žijí někteří lidé, kteří potřebují i další pomoc nás všech. Ve svých malých bytech by uvítali vše, co obnáší domácnost, trvanlivé potraviny, drogerii i úklidové prostředky, oblečení a hračky pro děti“, obrací se na veřejnost Marcela Dvořáčková, která se věnuje dlouhodobě charitativní činnosti. „Určitě tady nejsem poprvé“, loučila se s ředitelem domova Mgr. Milanem Šínem. Je dobře, že domov pomáhá handicapovaným matkám, aby byly schopny po opuštění domova vést běžný život, samostatně pečovat o své děti a začlenit se do společnosti. Zajistit dětem, aby vyrůstaly se svou vlastní matkou a vyhnuly se tak ústavní výchově,  to je vlastně cíl 18 členného kolektivu zaměstnanců domova, který patří pod Diecézní charitu Litoměřice.