MIBCON má své vývojové centrum v Děčíně

Společnost MIBCON otevřela nové vývojové centrum v Děčíně. Region, který není zrovna spojován s vývojem nových technologií, tak získává další zajímavý projekt. Vývojové centrum mib:lab spolupracuje s absolventy a studenty technických škol, zejména s ČVUT, které zde má dvě fakulty. Na podzim tohoto roku společnost MIBCON plánuje přijetí dalších nováčků, kteří mají zájem se učit nové technologie.  

„Většina firem buduje svá centra a rozvojové projekty ve velkých městech, my jdeme tak trochu proti proudu. Pro Děčín jsme se rozhodli hned z několika důvodů,“ uvádí Jan Holík, šéf strategie MIBCON a.s. „Jde o region s vyšší nezaměstnaností, kde hůře hledají dobré místo i kvalifikovaní lidé. Navíc chceme podchytit zajímavé talenty z řad studentů, kteří by chtěli zůstat pracovat v regionu, ve kterém žijí a studují – v Děčíně najdete dvě fakulty ČVUT. Dalším důvodem je fakt, že sám pocházím z Děčína a mám pocit, že bych měl regionu osobně něco vrátit.“

Česká republika je destinací, ve které postupně vznikají různá vývojová centra, často nadnárodních firem. Většinou se však soustředí ve velkých městech jako je Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové a v jejich nejbližším okolí. V současné době se tento trend pomalu mění – nedostatek kvalitních a kvalifikovaných lidí je pro mnoho firem limitující. Proto předvídaví manažeři směřují stále častěji zajímavé aktivity do regionů. 

„K prvním „absolventům“ naší mib:lab právě přibyli další dva, kteří se zapojili do týmů zaměřených na systém SAP. Stali se i součástí týmů konkrétních projektů, v rámci kterých se budou dál učit, než se z nich stanou zcela samostatní konzultanti,“ uvádí k aktuální situaci Jan Holík. „Rádi bychom měli i konkrétní samostatné projekty přímo v Děčíně.“