Na Labi opět mohou plout lodě

Ledové kry odplouvají a lodě mohou znovu vyplout. Taková je aktuální situace na Labi. Správce toku povolil ve středu 15. února ráno obnovení plavby, kterou na několik dnů zastavily mrazy.

Labe je volné od ústeckých střekovských zdymadel po státní hranici s Německem. Na německém území je na některých úsecích stále ještě dost ledu a obnovení plavby tam dojde později. Rejdaři jsou i tak rádi – mohou alespoň částečně zase začít přepravovat zboží.

Děčínské rejdařství má v současnosti v zahraničí asi dvacet lodí. Ty, které směřují do České republiky, vezou většinou sojový šrot. Z republiky zase směřují náklady pšenice. Nejde tedy o zboží, podléhající rychlé zkáze.

www.decin.cz