Německo usiluje o vyškrtnutí Labe z důležitých cest

Dlouholetý spor českých rejdařů a ekologů o stavbu dalších jezů na Labi dostal nový rozměr. Německý parlament nyní projednává reformu německé vodní dopravy a zvažuje, že Labe vyřadí ze svých důležitých vodních tras. České zastánce jezů to zaskočilo.

„Německo by svým návrhem porušilo ministerské dohody z roku 2006 o zajištění splavnosti Labe a ohrozilo zájmy našeho státu. Přijetí takové strategie by znamenalo, že Česko se stane jedinou evropskou zemí bez funkčního říčního spojení,“ prohlásil o návrhu místopředseda zahraničního výboru Sněmovny David Šeich.

Z německé strany by mohlo jít o formu nátlaku, aby Češi od stavby jezů upustili. Sasové proti ní totiž dlouhodobě vyjadřují odpor. Tamní ministerstvo životního prostředí i veřejnost má pochybnosti, zda se kvůli jezu v Prostředním Žlebu nevratně nezničí přírodní podmínky a život na Labi.

Saský ministr životního prostředí Frank Kupfer už kvůli tomu požádal o více času na přeložení dokumentace EIA posuzující vliv stavby na životní prostředí. (více se dozvíte zde)

Německé úvahy nahrávají ekologům, kteří stavbu jezu také odmítají. Před pár dny jim dalo zapravdu i české ministerstvo životního prostředí, jež dokumentaci EIA dokonce vrátilo Ředitelství vodních cest k přepracování – zejména té části, která hodnotí vliv jezů na území chráněná úmluvou Natura 2000.

Obě strany se kvůli jezům sejdou v prosinci
Za německými úvahami ale mohou být i další dva důvody – názory části odborníků, že český jez stejně nezlepší plavební podmínky na německé straně, a pak i to, že zatímco transport zboží po Labi je podle mezinárodních smluv bezplatný, za každý kamion a železniční vagon projíždějící přes německé území se platí. A podle propočtů dopravci při cestě zboží po Labi ročně ušetří až 4 miliardy korun.

Pokud by přitom Labe vypadlo z evropské sítě vodních cest, podle Šeicha by se pak velkým dopravcům nevyplatilo plout. „Vlastníci lodí by se mohli rozhodnout zboží po Labi dál nevozit, což by byl už nevratný krok,“ upozorňuje.

Veškeré zboží by se pak prý muselo vozit po silnicích, které jsou už teď přetížené, a v kraji by to pocítily tisíce obyvatel, protože se stále odkládá dostavba dálnice D8 a kamiony se tak valí náhradními trasami u malých měst a obcí.

Problém se oba státy budou snažit vyřešit 15. července. Výsledek je přitom pro české zastánce jez nejistý, protože hlavním zástupcem Německa má být přímo ministr Kupfer, který stavbě není nakloněn.

www.decin.cz