Právě se nacházíte:

Není plyn jako plyn

SIAD vstoupil na český trh prostřednictvím kanceláře obchodního zastoupení již v roce 1991, kdy byl zahájen prodej speciálních plynů, plynů pro elektroniku a kalibračních směsí. 

Tyto aktivity byly završeny založením dceřiné společnosti SIAD Technické plyny spol. s r. o. v lednu 1993. Krátce poté bylo započato s prodejem technických plynů pro svařování a řezání kovů, potravinářství, metalurgii, sklářství, chemii a farmacii, zdravotnictví, školství, pro vědu a výzkum, pro ochranu životního prostředí atd. a záhy bylo dosaženo významného postavení na českém trhu. V únoru 2003 pak došlo ke změně názvu společnosti na SIAD Czech spol. s r. o. 

Z důvodu neustále rostoucího počtu zákazníků a s tím spojené stoupající poptávky po výrobcích a službách byl v roce 1998 uveden do provozu výrobní závod v Braňanech u Mostu s plnící stanici technických plynů a jednotkou na výrobu a plnění acetylénu společně s nezbytným technickým a administrativním zázemím. Velmi důležitým počinem pro další expanzi společnosti na trhu technických a medicinálních plynů v ČR i v regionu jihovýchodní Evropy bylo v roce 2005 zahájení provozu plnící stanice lahví a svazků lahví, výrobníku suchého ledu a kyslíkárny v Rajhradicích u Brna.

Od roku 2002 je společnost SIAD Czech spol. s r.o. držitelem certifikátu ISO EN ČSN 9001 pro vývoj, výrobu, distribuci a prodej technických, speciálních a medicinálních plynů, pro instalace a servis zařízení, pro jejich využití a pro služby a poradenství v oboru. Koncem roku 2005 SIAD Czech obhájil v auditu certifikačního orgánu TÜV CZ zavedení a používání systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 14001. V prosinci 2006 se SIAD stal držitelem certifikátu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001 a také osvědčení Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii.

V současnosti společnost SIAD Czech spol. s r.o. vyrábí a dodává kompletní sortiment technických, speciálních a medicinálních plynů v plynném i zkapalněném stavu. Instaluje a pronajímá technická zařízení pro výrobu, skladování a rozvod plynů. Prodává aplikační příslušenství, přídavné materiály a pracovní pomůcky. Poskytuje poradenský a konzultační servis pro všechny oblasti aplikací. V České republice má přes 10.000 zákazníků a dosahuje ročního obratu 750 mil. Kč. Společnost v současné době provozuje na 125 prodejních skladů. V Děčíně sídlí jedno z jejich obchodních zastoupení a také prodejní místo plynů v Dolním Oldřichově (v areálu býv.  Kovočasu).