Nové čerpací místo pro hasiče

Primátor města dnes předal klíče od čerpacího místa vody pro hasičské cisterny profesionálním i dobrovolným hasičským jednotkám. Předání klíčů bylo spojeno s ukázkou čerpání vody a představením nové velkoobjemové cisterny Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, stanice Děčín.

Nové čerpací místo vody pro hasičské cisterny mají od dnešního dopoledne hasiči v Děčíně. Město Děčín zřídilo pro jednotky požární ochrany na území města čerpací místo z plaveckého areálu v Ploučnické ulici. Hasiči využijí vodu, která odtékala do Labe. Investice na realizaci akce v objemu 230 tisíc korun se do budoucna vyplatí, protože termální voda z vrtu je prakticky čistá a nezpůsobuje poruchy na čerpadlech a usazování kalu v cisternách hasičských vozidel, jako je tomu při čerpání z běžných požárních nádrží nebo z přírodních zdrojů vody, kde je nutná častější výměna vody. Výhodou je také poloha a nepřetržitý 24 hodinový provoz bez ohledu na klimatické podmínky. Čerpací místo budou využívat jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů.

Od listopadu loňského roku mají občané Děčína možnost v ulicích města vídat novou techniku Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, stanice Děčín. Jedná se o velkoobjemovou cisternu na podvozku Tatra 815-7 6x6. Vozidlo bylo pořízeno z rozpočtu Ministerstva vnitra v rámci programu reprodukce požární techniky a jeho cena dosáhla 6 220 000 Kč. Celkem bylo v rámci zakázky dodáno pro Hasičský záchranný sbor České republiky 9 kusů této speciální techniky.

Důvodů, které vedly k zařazení vozidla právě na stanici Děčín je hned několik. Díky zvolenému typu podvozku je cisterna určena především pro zásahovou činnost ve složitých terénních podmínkách volné přírody, hustých lesních porostů a v kopcovitém profilu krajiny. Další předností vozidla je jeho nízká výška (2850 mm), kterou v Děčíně, městě viaduktů, velice oceníme. Díky regulaci tlaku vzduchu v pružinách všech polonáprav lze měnit světlou výšku vozidla i během jízdy a přizpůsobit se tak okamžitě podmínkám terénu. Konstrukce podvozku také umožňuje brodění do výšky vodní hladiny 1200 mm.

Vozidlo je vybaveno širokou škálou technických prostředků a pro potřeby požárního zásahu veze ve svých nádržích 9000 litrů vody a 540 litrů pěnidla. V uplynulých dvou měsících si hasiči ze stanice Děčín osvojovali způsob jízdy s cisternou a její obsluhu. Po dokonalém zvládnutí všech těchto činností je nyní možné zařadit vozidlo do ostrého provozu a vyrazit s ním k zásahům.

zdroj: ČTK