Nový sportovní klub Aikidó

Dne 18. října 2011 byla v Děčíně založena nová sportovní organizace se statutem občanského sdružení Aikido Ikeda Dojo Děčín, o.s., která si vytyčila za cíl popularizovat a rozvíjet možnosti pro cvičení bojového umění aikidó. Předsedou této organizace byl zvolen Richard Dzurko, Dis., dlouholetý místní trenér aikidó.

I když se aikidó v Děčíně cvičí od roku 1994, dosud neměli jeho vyznavači oficiální záštitu přímo v působišti. Přestože většina členů děčínského oddílu aikidó jsou oficiálně členy České asociace aikidó, vyvstala v poslední době potřeba toto bojové umění lépe podchytit a začít jej popularizovat, aby se mohla zapojit i širší veřejnost. Aikidó je moderní bojové umění, které vzniklo v polovině dvacátého století spojením japonské samurajské tradice a nejefektivnějších prvků různých druhů bojových umění s důrazem na etiku, sebeobranu a osobní rozvoj. Právě díky těmto prvkům se stalo aikidó populárním sportem i v západních zemích, zejména pak v Evropě.

Děčínský oddíl Aikidó cvičí třikrát týdně v gymnastické tělocvičně Spartaku v Riegrově ulici a to v úterý, středu a pátek vždy od 19. hodin. Zájemci o informace mohou navštívit webovou stránku www.aikido-decin.cz.