Senioři se mohou dále vzdělávat

Fakulta dopravní ČVUT získala příspěvek na podporu otevření Univerzity třetího věku i pro své děčínské pracoviště. Senioři v Děčíně tak mají možnost využít dvouletý kurz zakončený osvědčením, ve kterém se seznámí se základy práce s počítačem, sociologií všedního dne a naučí se praktické konverzaci v angličtině.

Univerzita třetího věku, která již běží na mnoha vysokých školách, si získala své příznivce mezi lidmi, kteří sice nejsou ekonomicky aktivní, ale mají zájem se vzdělávat, získávat nové dovednosti a být aktivní duševně i fyzicky. „Otevření Univerzity třetího věku je dobrou zprávou pro naše seniory. Jsem si jistý, že bude o studium velký zájem zájem. Jako primátor tuto aktivitu ČVUT velice podporuji,“ řekl František Pelant, primátor města. Činorodý přístup ke stáří přispívá k lepšímu zdraví, dobré kondici a také k navazování nových přátelských vztahů s lidmi podobné věkové kategorie.

Zahajovat budeme již 6. dubna kurzem nazvaným Člověk a společnost - sociologie všedního dne, který přednáší PhDr. Stanislava Holíková. V zimním semestru pak od října poběží kurz Základy práce s počítačem, který povedou Ing. Ondřej Smíšek a Ing. Libor Žídek. Poplatek za kurz je 400 Kč za semestr. V průběhu semestru proběhne 14 dvouhodinových přednášek nebo cvičení, jejich frekvenci chceme upravit dle potřeb účastníků kurzu. Cyklus U3V je dvouletý a v příštím roce chceme pokračovat ve výuce práce s počítačem a kurzem angličtiny pro mírně pokročilé pod vedením Mgr. Vlasty Nádvorníkové, který bude orientován především na konverzaci o základních věcech v běžných životních situacích, což je možno využít především při cestování. Pro kurzy jsme vybrali páteční dopoledne od 10 h do 11.30 h. Účastníkem studia může být každý senior se statutem důchodce, invalidní důchodce bez rozdílu věku a osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní nebo čekající na statut důchodce). Na závěr dvouletého studia obdrží absolventi osvědčení, které jim slavnostně předá děkan Fakulty dopravní.

Kurzem Člověk a společnost - sociologie všedního dne zahajujeme, protože sociologie jako věda o společnosti zprostředkovává množství informací o tom, jak tento svět vznikl, co ovlivňuje náš život, co nás utváří, jaké změny nás ovlivní v budoucnosti. Je to věda, díky níž jsme schopni lépe rozumět sobě i svému okolí, dokonce dlouhodobé výzkumy potvrzují, že lidé, kteří se seznámili se sociologickými poznatky, se cítí více spokojeni a dokonce jsou více v životě úspěšní. Sociologie nám umožňuje pochopit kulturní rozdíly mezi jednotlivými lidskými skupinami, prohlubuje naše sebepoznání a dává nám nástroje pro realizaci praktických opatření v životě. V průběhu kurzu se budeme, kromě jiného, věnovat mezilidské komunikaci a jejímu významu pro kvalitu života a problematice věkových kategorií, především seniorů.

Zájemce o studium prosíme, aby se s námi kontaktovali co nejdříve, abychom mohli včas přizpůsobit časový harmonogram jejich potřebám. Nebráníme se žádným změnám a chceme řešit s účastníky studia vše společně.

Kontaktní adresa: Ústav pro bakalářská studia FD ČVUT, Pohraniční 1288/1, 405 01 Děčín I.

zdroj: ČTK