SPOLEČENSKÉ AKCE S AGENTUROU PONDĚLÍ

Agentura Pondělí má za sebou již 10 let a vstupuje do další etapy svého života. Desetiletou tradici Agentura Pondělí zakončila plesem, který se mohl chlubit velikou účastí a spokojeností všech zúčastněných. Úsměvy na tvářích uživatelů jsou tou nejlepší vizitkou a ukázkou toho, že činnost Agentury Pondělí je záslužná a má opravdu smysl.

„Do budoucna se budeme snažit, aby úsměvy lidí, kterým již 10 let pomáháme, z tváří nezmizely. Do nové dekády vstupujeme s myšlenkou, že u nás najde podporu každý člověk s handicapem, který projeví aktivní zájem o naší pomoc“ , říká ředitelka Agentury Pondělí Monika Lampová.

S velkým elánem se tedy Agentura Pondělí pouští do další práce. Letos už má na kontě velký výčet akcí, které vykouzlily radost v srdci klientů, které podporuje v samostatnosti a integraci. Například: Vítání jara 22. 3. 2011, Maškarní rockotéka 13. 4. 2011, oblíbené kurzy plavání, hudební pobyt ve Sloupu a spousty dalších aktivit a výletů. Za zmínku stojí již tradiční Velikonočení, které proběhlo 20. 4. 2011 na zahradě Agentury Pondělí. Klienti i veřejnost si tady mohli vyzkoušet všechny činnosti spojené s tímto svátkem, namátkou. Například pletení pomlázek, barvení vajíček, přípravu a ochutnávky tradičních velikonočních pokrmů, opékání buřtů, či staré zaniklé řemeslo,jakým je předení na ručním kolovratu. Úspěch slavil i krámek s oblečením z druhé ruky, které si každý mohl koupit za symbolickou cenu 1 Kč. Akce to byla opravdu povedená, návštěvníci spokojení, velký podíl na tom mělo i nádherné počasí.

Karolína Sajfertová říká: „Velikonočení je akce, kterou pořádáme každý rok a vždycky má velký úspěch. Návštěvníci odcházejí s nadšením a uživatelé si o ní vždycky dlouho povídají a těší se na další ročníky. Je to akce, kde se klienti mohou aktivně zapojit a rozvíjet zručnost a kreativitu.„ přidává se další zaměstnankyně Agentury Pondělí Vlasta Laštůvková.

Jak je vidět, tato organizace druhou desítku započala vskutku aktivně. Nezbývá, než jí tedy do budoucna držet palce v další činnosti a podporovat ji, aby mohla dále rozvíjet dovednosti u všech uživatelů a kouzlit jim úsměvy na tvářích.

Držme Agentuře Pondělí pěsti, aby se na rozbouřeném moři sociálních služeb stále objevovaly agenturní záchranné kruhy, které symbolizují   podporu lidem s postižením z Rumburka i okolí.
 
Spojujeme dva břehy - svět lidí se znevýhodněním a většinové společnosti. Ovlivňujeme pohled veřejnosti na práva a postavení lidí s postižením. Dáváme možnost zažít život ve všech jeho barvách. Pracujeme na principu partnerství, s respektem k jedinečnosti člověka.