V Děčíně najdete i zajímavé mosty

V Děčíně se nachází několik zajímavých mostů přes řeky Ploučnici a Labe. Jedná se např. o velmi strmý most - Ovčí lávku, řetězový most pod Děčínským zámkem či kamenný most přes Ploučnici.

Neobvykle strmý a vysoko klenutý Ovčí most pochází podle novějších výzkumů snad již z roku 1561. Most překonává Jílovský potok. Jeho vysoko vyklenutý oblouk (převýšení ve středu činí 1,5 metru) je z pískovcových kvádrů, dlažba pak z čedičových valounů. Mostek je dlouhý 18 metrů, široký 4 metry a nad hladinou potoka se klene ve výšce 6,7 metru. Podle hodnověrných zpráv ho dal postavit Günter z Bünau při rozšiřování pastvin pro intenzivní chov ovcí. Důvodem pro tak výrazné vyklenutí mostku mohlo být usnadnění průchodu plaveného dříví či ochrana před náporem povodní. Pod můstkem byla odvedena část vody Jílovského potoka do náhonu, který užívala thunovská pila. Další z legend praví, že můstek takto navrhla vrchnost poté, co místní sedláci odmítli na stavbu nového mostu přispět. Proto byl vymyšlen tak, aby po lávce přešly panské ovce, ale selské povozy aby tudy neprojely. Dnes je Ovčí můstek zcela mimo provoz a je zapsán mezi chráněné technické památky.

Nad výtokem ze Zámeckého rybníka v Děčíně a souběžnou komunikací na místní koupaliště se pne řetězová lávka, která slouží hlavně pro pěší. Lávka je opatřena vkusným zábradlím z páskového železa a představuje dnes nejstarší původní zavěšenou historickou mostní konstrukci na území České republiky. Lávka byla údajně postavena v místech, kde stával padací most, a to v roce 1831. Byla zřízena spolu s tunelem ve skále v rámci rozšiřování zámeckého parku, jehož je součástí. Park však byl poté postupně zmenšován, zejména v souvislosti s výstavbou děčínského řetězového mostu přes Labe v roce 1853. I tento zaniklý řetězový most míval kamenné věže svým charakterem přizpůsobené charakteru architektury starého města.

Kamenný most pochází ze 16. století a je na něm sousoší sv. Jana Nepomuckého, Václava a Víta od J. Brokoffa z roku 1714.

www.ceskosaskesvycarsko.info