V prvním čtvrtletí přijal útulek 82 darů

Dary získané v období leden – březen 2011 byly přijaty do majetku statutárního města Děčína dne 08.04.2011.V 1. čtvrtletí roku 2011 bylo přijato celkem 82 darů ve formě finančních příspěvků v celkové výši 59.824 Kč.

Sešla se i spousta věcných darů zhruba od 77 dárců (krmení a pamlsky pro psy i kočky, autolékárničky, papíry, různá drogérie, atd.), jejichž celková odhadní cena činila ve stejném období 31.824 Kč.
Z finančních darů pak bylo přijato 48 darů věnovaných účelově na konkrétní zvířata (9 psů, 1 kočka, kastrace koček, aj.) v rámci programu „virtuální adopce“ či např. na zajištění operací, koupi speciálních diet, atd..

Statutární město Děčín, odbor životního prostředí děkuje všem dárců i těm anonymním, kteří poskytli statutárnímu městu Děčín sponzorský dar ve formě finančního příspěvku, příp. věcného daru, na činnost Městského útulku pro toulavá a opuštěná zvířata v Děčíně (např. při účasti na akci: „Štěkání na Ježíška“ v městském útulku) a samozřejmě všem sdělovacím prostředkům (tisk, rádio i TV), kteří pomáhají s propagací útulku a nabídkou nalezených zvířat.

Jmenovitý přehled dárců je k nahlédnutí na odboru ŽP či v městském útulku a je zveřejněn na internetových stránkách útulku pro zvířata.

http://www.mmdecin.cz