V samostatné domácnosti žije téměř pětina Čechů. Převažují ženy.

V České republice je podle posledních dat Českého statistického úřadu zhruba 7 milionů domácností, z toho v samostatné domácnosti žije přibližně 1,3 milionů Čechů, převažují ženy a to téměř dvojnásobně. Žen bydlelo v roce 2018 samo na 771 tisíc, mužů jen 492 tisíc. Trend singles nebo mingles domácností je výraznější především ve větších městech. Zvedá se zde poptávka po malých bytech.

Poptávka po malých bytech je největší v Praze

Vývoj bydlení v ČR ovlivňují nejen ceny nemovitostí a výše příjmů, ale také životní styl. Trendem dnešní doby se stávají jednočlenné domácnosti, a to především ve městech, kde lidé bydlí častěji v bytech. Single domácnost, kdy muž nebo žena žijí samostatně, jde v posledních letech také ruku v ruce s novějším trendem mingles (z anglického married, but single), kdy partnerské či dokonce i manželské páry žijí odděleně, každý má svou vlastní domácnost, své finance a nezávislost a scházejí se pouze, když se jim chce. Především pak lidé ve městech mají rádi svůj vlastní prostor a pohodlí. Poptávce po menších bytech se přizpůsobuje také nabídka.

„Jednočlenné domácnosti typu singles či mingles lze častěji najít ve městech než mimo ně a v regionech s vyšší životní úrovní,“ říká Karel Kotoun, manažer v oblasti finančních služeb, Accenture.

Rozšíření tohoto fenoménu potvrzuje také developeři. „Trend samostatných domácností pociťujeme ve značné míře v hlavním městě, kde poptávce po menších bytech uzpůsobujeme velikosti nových bytů. Lidé, kteří bydlí sami nepotřebují několikapokojové nemovitosti, naopak často preferují garsonky nebo 1+kk a rozhodující pro ně bývá především vynikající dopravní dostupnost a infrastruktura v bezprostřední blízkosti nemovitosti,“ říká Serge Mayer z Acord Invest.

Ženy žijí samy od vyššího věku než muži

Rozdílnosti v samostatných domácnostech jsou markantní v různých obdobích života. Zatímco více než 15 % mužů žije samo už od 25 let a tato procenta jsou plus mínus stejná až do důchodu, kdy se jejich počty zvedají nad 32 %, u žen je to ve stejném období pouze 7 % a jejich počty se významněji zvedají až od věkové hranice 55 let. Žen v důchodovém věku pak bydlí samo až 62 %. „Vyšší podíl jednočlenných domácností žen v důchodovém věku lze vysvětlit relativně větší úmrtností mužů v nižším věku,“ uzavírá Karel Kotoun, Accenture.