V ulici Na Výšinách bude platit nové dopravní značení

Od pondělí 29. srpna bude platit nové dopravní značení v ulici Na Výšinách. Díky změně směru jízdy v ulici Na Výšinách dojde k poklesu provozu na výjezdu z ulice Saská do ulice Teplická.

Ulice Na Výšinách byla do této doby průjezdná od ulice Teplická směrem na Škrabky. Od pondělí 29. srpna budete moci touto ulicí projet ze Škrabek na ulici Teplická. Tato změna by měla ulevit křižovatce na Teplické ulici. „Změnu jsme provedli jak na popud občanů našeho města, kteří si stěžovali na nepřehledný výjezd z ulice Saská na ulici Teplická, tak na popud Policie ČR,“ řekl Dalibor Deutsch, vedoucí oddělení silničního správního a dopravního úřadu. Hlídky městské policie budou na místě provádět kontrolu a v případě potřeby se budou podílet na usměrňování dopravy tak, aby změna proběhla bez problémů. „Předpokládáme, že díky tomuto opatření dojde k poklesu provozu na výjezdu z ulice Saská do ulice Teplická,“ doplnil Dalibor Deutsch. Ulice Na Výšinách je jednosměrná z důvodů problému s padajícím kamením z přilehlého svahu na vozovku. Novou silnici na Škrabky vybudoval Ústecký kraj ve spolupráci s městem v roce 2009 v místě staveništní komunikace.

www.decin.cz