VERTICO - výškové a stavební práce

Společnost VERTICO, s.r.o., vznikla v roce 2006 jako nástupce firmy Šavr Václav - VERTICO, která prováděla podnikatelskou činnost na živnostenský list od roku 1999. Důvodem založení společnosti s ručením omezeným byl růst objemů zakázek a snaha o zvýšení transparentnosti pro zákazníky.

Hlavní činností firmy jsou od jejího založení stavební práce v oblasti zajišťování skalních masivů a svahů a rekonstrukce mostů a propustků. V těchto oblastech se opíráme o bohaté, dlouholeté zkušenosti z předchozí stavební činnosti.
 
Z hlediska dalšího vymezení předmětu činnosti provádíme především následující:
-   dynamické bariéry,
-   rozpojování hornin a betonů technologií DARDA klínu,
-   realizace záchytných a ochranných sítí a plotů,
-   realizace a rekonstrukce opěrných zdí,
-   vrtné práce, 
-   injektáže,
-   tryskání konstrukcí,
-   sanace betonových konstrukcí,
-   sanace kamenných konstrukcí,
-   stříkané betony, torkrety,
-   závěsné lávky, lanovky,
-   odstraňování vegetace a vzrostlých stromů,
-   práce ve výškách a nad volnou hloubkou;
 
V současné době má firma sídlo v Ústí nad Labem a provozovnu v Děčíně, kde má umístěno také vlastní skladové zázemí, technické a materiální vybavení a veškerou mechanizaci potřebnou k realizaci zakázek.
 
Firma dbá na prvotřídní kvalitu provedených prací, splnění stanovených termínů a tím i spokojenost klientů. O kvalitě prací svědčí nárůst obratu firmy v posledních letech, rozšíření řad klientů a kladné reference na realizované projekty.
 
Společnost má zaveden a certifikován integrovaný systém řízení v souladu s požadavky norem pro QMS, EMS a OHSAS a je držitelem certifikátů:
ČSN EN ISO 9001:2009 
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN OHSAS 18001:2008
 
Více o naší společnosti včetně přehledu našich vybraných referenčních staveb najdete na internetových stránkách http://www.vertico.cz