Výstava „VOLNOBYTÍ“ vás zve do světa lidí s postižením

V úterý 10.července proběhla vernisáž výstavy obrazů  uživatelů Agentury Pondělí v Městské knihovně ve Varnsdorfu. Výstava je unikátní svou rozsáhlostí i tím, jak jedinečným způsobem zachycuje tvorbu lidí s postižením.     

Při zahájení výstavy nejprve každý z umělců odpověděl na „záludnou“ otázku moderátora v podobě Marka Wintera a po krátkém doprovodném programu následovala samotná prohlídka děl a také pozvání na občerstvení, které připravili uživatelé se svými asistenty. Výstavu je možné navštívit do konce srpna.     

Obrazy vznikají při pravidelném společném setkávání lidí s postižením v agentuře pod vedením výtvarníka Zdeňka Staňka. „Tvoříme tzv. technikou ArtBrut, to je do češtiny překládáno jako „syrové umění“, či „umění v surovém, nebo původním stavu“,  které vykazuje spontaneitu a velkou tvůrčí představivost a je co možná nejméně poplatné běžnému umění a kulturním šablonám. Autoři Art Brut, jak zní definice, jsou neznámé osoby zcela vzdálené prostředí profesionálních umělců. Zároveň zde nesmí být patrná snaha přizpůsobit se požadavkům a vkusu diváka či současným i minulým uměleckým stylům a trendům“ doplňuje Zdeněk Staněk.
 
Obrazy jsou tedy zajímavé nejen tím, kdo a jak je tvoří, ale také tím, že jejich vystavením na veřejnosti vzniká možnost přiblížit se tzv. zdravým lidem, setkat se s nimi, oslovit je, příp. zaujmout a „nechat otisk“, posunout či změnit vnímání lidí s postižením. 
 
Malování a výtvarné tvoření je jeden z nabízených programů služby Sociální rehabilitace, kterou ve Šluknovském výběžku poskytuje Agentura Pondělí dospívajícím a dospělým osobám se sníženou soběstačností a schopností uplatňovat svá práva. „V každodenní praxi to znamená, že s našimi uživateli trénujeme činnosti potřebné v domácnosti, ale i při jednání na úřadě, při cestování dopravními prostředky nebo pracovní návyky nutné k získání a udržení si zaměstnání v běžném pracovním prostředí“ říká Monika Lampová. A doplňuje: „A vedle toho nabízíme spoustu dalších volnočasových aktivit, naši uživatelé mají možnost výtvarně tvořit, hrát divadlo, jezdí na výlety a účastní se dalších akcí pořádaných v místní komunitě.“
 
Bližší informace o Agentuře Pondělí a jejích službách na www.agenturapondeli.cz či telefonu 412 334 046.