Právě se nacházíte:

Zpřístupnění budov

Jedním z aspektů, bránících zdravotně postiženým občanům v prožívání plnohodnotného života bez větších obtíží, jsou jednoznačně architektonické bariéry. Přestože v tomto směru došlo v oblasti legislativy k výraznému pokroku, samotné vytvoření právních předpisů nestačí. Doposud je značná část veřejných objektů pro tělesně znevýhodněné občany těžko přístupná. Obzvlášť v zimním období.

Schody, obrubník nebo i vyšší práh mohou pro tělesně postižené občany, starší osoby nebo pro osoby se sníženou pohyblivostí představovat nepřekonatelnou překážku. Jedná se o rozdílné skupiny lidí s různými nároky na vybavenost budov, mají však společný požadavek, bezbariérové řešení. Existuje několik možností, jak bariéru odstranit nebo ji překonat. Jednou z alternativ je nahrazení schodů nebo jiného převýšení rampou či nájezdem.

Nájezd je vhodné použít v případě, kdy máme k dispozici dostatek prostoru, a to jak pro samotnou konstrukci, tak i na obou koncích nájezdu. Na nakloněné rovině se budou pohybovat nejen vozíčkáři, ale i starší lidé či matky s kočárky a dětmi. Povrch nájezdu by měl být bezpečný i při nepříznivém počasí, za deště, při sněžení a námraze. Z těchto důvodů je nutné použití protiskluzného materiálu. Rampy a nájezdy jsou většinou realizovány formou stavební úpravy nebo užitím nájezdových kolejnic. Trendem poslední doby je řešení prostřednictvím moderního variabilního nájezdového systému.

Společnost Pinnot CZ s.r.o. přináší na trh certifikované řešení s důrazem na funkčnost. Tzv. stavebnicový systém individuálně zhotovených nájezdů a povrchových úprav. Standardně řeší sklony 1:20 (5%, 2,9°), 1:14 (7,5%, 4,1°), 1:7 (14,5%, 8,2°) či individuálně dle požadavků klienta. Vysoké užitné vlastnosti těchto systémů jsou zajištěny vysokou nosností a odolností materiálu. K dispozici jsou varianty s běžným protiskluzovým povrchem nebo navíc extra protiskluzové komponenty do extrémních podmínek. Ty zajistí bezpečné užívání i během zimního období. Nadstandardní doplněk představují svítící spojovací prvky, které zpříjemní používání nájezdu za snížené viditelnosti. Systém nabízí několik možností fixace a zabezpečení proti krádeži. Výhodou je také jejich snadná montáž i údržba.

Více informací na: www.pinnot.cz