Exily a úkryty v romantické krajině

Spisovatel a výtvarník Václav Vokolek bude vyprávět o hloubkách romantismu, o romantické krajině, o malíři Casparu Davidovi Friedrichovi a jeho drážďanských druzích.  

Na závěr prohlídka mistrovské kopie Děčínského oltáře.

Dne 15. 11. 2017 v 18:00 hod., Rohový sál 

Vstupné: 50 Kč. Vstupenky rezervujte na www.zamekdecin.cz .