Botanická zahrada v Děčíně - Libverdě

Naší malou botanickou zahradu najdete v blízkosti hranic s Německem v Děčíně - Libverdě. První zmínky o jejím vzniku jsou z 20. let minulého století.Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse k níž zahrada patří, oslavila v roce 2005 své 165leté výročí vzniku.

Zahradnické i zemědělské obory, které se zde vyučují, potřebovaly k výuce široké sortimenty zahradních i kulturních plodin, které žáci musí znát a to byl v minulosti hlavní cíl zdejších výsadeb.

Dnešní podobu na nynějším stanovišti má botanická zahrada od roku 1957, kdy se začalo na ploše 1,2 ha s kosterní výsadbou dřevin.

Kromě botanické zahrady můžete u naší školy navštívit také téměř 1,5 ha park. Park je po celý rok volně přístupný.

Hlavním úkolem naší botanické zahrady je pěstovat sortimenty rostlin nutné pro výuku sadovnictví, květinářství a zelinářstvÍ. Další podstatnou funkcí zahrady je udržení genofondu především kulturních rostlin.
Zahrada je členem Unie botanických zahrad České republiky.

http://www.libverdadc.cz/botanicka-zahrada