NOBILIS TILIA – TRADICE ČESKÉ AROMATERAPIE

Lípa rozkvétáZakladatel firmy Nobilis Tilia PaedDr. Zbyněk Šedivý vystudoval přírodovědeckou fakultu a fakultu tělesné výchovy a sportu na Universitě Karlově v Praze. Příroda a sport jsou jeho celoživotními zájmy a v praktickém životě spojuje aktivní pohyb v rámci zdravého životního stylu s rozvojem v duchovní oblasti.

Od roku 1990 se profesionálně zabývá léčivými rostlinami, jejich vlivem na zdravý vývoj člověka a na jeho celkový vzhled. Ve své práci uplatňuje principy harmonického začlenění člověka do existence živých systémů na planetě. S tím souvisí i využívání rostlinných surovin tak, aby pěstování krásy a zdraví člověka nenarušilo pěstování krásy a zdraví přírody. Pro současný pohled na fytoterapii považuje za důležité historické tradice starých civilizací, a proto studuje díla starých mistrů – bylinářů a také tradiční čínskou medicínu.

V roce 1994 zakládá společnost Nobilis Tilia. Jeho předpoklady pro obor, zájem a práce, ve které se nedají počítat hodiny, vytvořily pevný základ pro další rozvoj a konkurenceschopnost společnosti. Své jméno získala společnost podle domovského města Krásné Lípy, centra národního parku České Švýcarsko. Zde působila do roku 2003 v pronajatých prostorách a prošla tvrdými zkouškami, obvyklými pro začátečníky. Od samého počátku se zabývá výrobou a vývojem kvalitní aromaterapeutické kosmetiky, vyhledáváním poctivých zdrojů 100% přírodních éterických olejů a kvalitních rostlinných olejů, stejně jako dalších bioaktivních látek.

V roce 2002 začíná s Nobilis Tilia spolupracovat odbornou veřejností uznávaná aromaterapeutka Adéla Zrubecká, která vystudovala aromaterapii na Institutu Tradiční Přírodní Medicíny a Aromaterapie v Londýně pod vedením známého aromaterapeuta a terapeuta tradiční čínské medicíny Gabriela Mojaye. Připravuje odborné materiály společnosti a podílí se na přípravě projektu aromaterapeutického centra na Vlčí Hoře. V roce 2003 se pak společnost stěhuje do nových vlastních prostor v krásné čisté přírodě na samých hranicích národního parku České Švýcarsko, do objektu, který je výzvou k poctivé práci, jejíž výsledky prezentují spojení lidské činnosti se zachováním čisté přírody. O rok později se mění charakter společnosti na společnost s ručením omezeným, Nobilis Tilia s.r.o., a k hlavnímu předmětu podnikání se přidružuje výroba potravinových doplňků, masérské a hostinské služby. Krátce na to společnost otevírá svá zahraniční zastoupení, nejprve na Slovensku a později se zájem o výrobky rozšiřuje do Anglie, Francie, Japonska, na Taiwan a do dalších států. Společnost dále kultivuje své přátelské vztahy s předními francouzskými odborníky Michaelem Somerardem a Pierrem Franchomem a navazuje úzkou spolupráci s Janem Kusmirkem, jedním ze zakladatelů anglické aromaterapeutické tradice a poradcem předních světových kosmetických firem.

V roce 1996 stojí PaedDr. Zbyněk Šedivý u zrodu Asociace českých aromaterapeutů a pomáhá s koncepcí prvního odborného vzdělávacího zařízení v oboru - Institutu Aromaterapie. Od roku 2002 je členem společnosti Geenhealth, Středomořské asociace fytoterapeutů se sídlem na Farmaceutické fakultě v Montpellier ve Francii. Během svých cest po Francii studuje siličnaté rostliny, podmínky jejich pěstování a možnosti využití. Vyučuje v odborných seminářích, je lektorem Institutu Aromaterapie a spoluautorem knihy Praktická aromaterapie. Díky svým bohatým zkušenostem se stal vyhledávaným odborníkem a hojně publikuje v odborných časopisech. Také Adéla Zrubecká své praktické zkušenosti předává studentům Institutu Aromaterapie a v kurzech organizovaných Asociací českých aromaterapeutů nebo společností Nobilis Tilia. V rámci Asociace vytváří v letech 1999 až 2006 odborný čtvrtletník Listy Aromaterapie a organizuje přednášky zahraničních odborníků v Čechách, publikuje v odborných i populárních časopisech. Je také spoluautorkou knihy Aromaterapie v životě ženy. Oba partneři tak poskytují odborné a vzdělávací zázemí společnosti Nobilis Tilia, které zajišťuje vysokou úroveň aromaterapeutických prostředků péče o člověka.

Světová úroveň za české ceny

Společnost Nobilis Tilia se intenzivně věnuje vzdělávání a osvětové činnosti v oboru aromaterapie. Přírodní kosmetika této značky poskytuje širokou nabídku produktů masážním a kosmetickým salonům, specializovaným prodejnám i jednotlivým zákazníkům. Jako první z českých společností uvedla na trh éterické oleje v BIO kvalitě, svoji nabídku éterických a rostlinných BIO olejů a také BIO kosmetiky neustále rozšiřuje. Vedení společnosti jsou zkušení odborníci, kteří se sami dále vzdělávají a spojují nové poznatky o účincích léčivých rostlin s tradičními historickými zkušenostmi. I to je podmínkou úspěchu v současné světové konkurenci.

Rukodělná práce je stále důležitou součástí filosofie společnosti Nobilis Tilia, všechny suroviny jsou zpracovávány ručně a s náležitou péčí. Každoročně se kupříkladu vyrábí třezalkový macerát, kdy se květy třezalky sbírají v okolní čisté přírodě a macerují na slunci. Společnost také z principu odmítá živočišné suroviny a pokusy na zvířatech, jedinou živočišnou surovinou ve výrobcích Nobilis Tilia je včelí vosk a kozí syrovátka. Kdykoliv je to možné, kosmetické produkty se vyrábí bez syntetických a konzervačních látek. Většina výrobků jsou 100% přírodní produkty a tam, kde je třeba použít konzervaci, vyvinula společnost speciální šetrný konzervační systém. Nobilis Tilia s.r.o. je výhradním držitelem oprávnění k užívání Pí-technologie pro výrobu kosmetiky a zavádí originální kosmetické postupy založené na vědeckých poznatcích, jako je například enzymatická regenerace. Společnost si zakládá na poctivém přístupu k zákazníkům a otevřeně je informuje.

Díky kvalitnímu vývojovému týmu, který vytváří přírodní kosmetiku na světové úrovni, se výrobky Nobilis Tilia dostaly k zákazníkům ve Velké Británii, Spojených státech a zejména v Japonsku. Jeden z řady mycích hydrofilních olejů byl oceněn prestižním americkým časopisem jako nejlepší mycí prostředek roku 2007. Společnost Nobilis Tilia iniciovala a aktivně se podílela na tvorbě standardů pro českou biokosmetiku. Certifikaci dnes uděluje společnost KEZ o.p.s., která se již léta zabývá certifikací ekologických zemědělských surovin a stojí za známou „zebrou“, jež se objevuje na biopotravinách. Nová značka CPK – certifikovaná přírodní kosmetika jasně definuje suroviny, které kosmetika smí či nesmí obsahovat a nadstavbou je pak značka CPK bio pro výrobky s obsahem surovin z ekologického zemědělství, které musí dostát nejen standardům CPK, ale musí obsahovat i daný objem biosurovin. Touto značkou se konečně i Česká republika zařazuje mezi vyspělé evropské země, jež si standardy biokosmetiky pečlivě hlídají. Nobilis
Tilia je hrdá, že mohla být u jejich zrodu a v současné době má z českých firem nejširší sortiment certifikované BIO kosmetiky.

Slavnosti, hrátky a zahrádky

Aromaterapeutické centrum Nobilis Tilia na Vlčí Hoře, v panenské přírodě na hranici národního parku České Švýcarsko, nabízí návštěvníkům malý únik ze světa každodenního stresu, prostor pro setkání s blízkými a přáteli nebo chvíli odpočinku na setkání se sebou samým. Začátkem roku 2005 zahajuje svoji činnost občanské sdružení Nobilis Tilia, které přebírá vzdělávací a osvětovou činnost a péči o nově vznikající projekt bylinných zahrad. Občanské sdružení již několik let stojí za pořádáním červnových Svatojánských slavností – oslavou přírody, bylin a lidské sounáležitosti k nim. Svatojánské slavnosti se staly oblíbenou kulturní událostí regionu a každoročně sem přijíždějí přední odborníci a umělci. Jmenujme za všechny alespoň proslulého bylináře Pavla Váňu, astrologa a kytarového virtuosa Štěpána Raka, spisovatelku Zdeňku Jordánovou či terapeutku Patrícii Anzari.

Během dalších let vznikne na přilehlých pozemcích venkovní relaxační areál, jehož základem je zahrada léčivých rostlin. Bylinné zahrady, skleníky a arboretum budou sloužit k ilustraci těsného sepjetí aromaterapie a klasického bylinářství, k relaxaci návštěvníků i k výuce studentů aromaterapie a fytoterapie. Bude podporována nejen turistika, ale i výuka botaniky v přírodě pro základní školy v okolí, pro zdravé i mentálně postižené děti. Z části budou bylinné zahrady věnovány léčivým rostlinám regionu Českého Švýcarska včetně druhů, které se u nás nacházely v minulosti (tímto chce společnost Nobilis Tilia přispět k zachování různorodosti místní flóry a navázat tak na tradice bylinkářství u nás) a z části zde najdou místo léčivé rostliny celého světa, zejména rostliny siličnaté, ze kterých se vyrábějí éterické oleje. Najdou zde své místo také umělecká díla, kulturní akce a relaxační programy. Celý areál je vybavený ekologickou kořenovou čističkou odpadních vod.

Občanské sdružení Nobilis Tilia organizuje také velmi oblíbené zájezdy do francouzského pohoří Les Cevennes, které mají výukový charakter. Účastníci z řad aromaterapeutů mají možnost poznat národní park a divoké prostředí typických francouzských bylin jako je levandule, tymián, rozmarýn či saturejka, navštívit rodinnou farmu a destilační zařízení k výrobě éterických olejů či jednu z nejstarších farmaceutických fakult v Evropě a botanickou zahradu botanického ústavu, obě v přímořském městě Montpelllier. S botanickým ústavem byla v roce 2007 navázána odborná spolupráce, která spočívá ve výměně rostlinného materiálu a zahradnických zkušeností s pěstováním siličnatých rostlin Středomoří.

Slovo na závěr

Každým novým výrobkem vyjadřuje Nobilis Tilia touhu po harmonii a dokazuje vysokou účinnost přírodních látek na zdraví a krásu člověka. Účinnost aromaterapeutické kosmetiky Nobilis Tilia si získala během sedmnácti let své existence širokou řadu příznivců a zákazníků. Vizí společnosti je respektovat individualitu osobností, které jsou našimi zákazníky a nesnižovat kvalitu kvůli ceně. Čerpáme inspiraci z přírody a tradičních postupů a snažíme se rozvíjet obor, který není prvoplánový a ve své celistvosti ani snadno obsáhnutelný. Kořeny ryze české společnosti Nobilis Tilia jsou pevné stejně jako naše úsilí ve vývoji prostředků, které jsou přírodě co nejblíž, jako společenství lidí, kteří tradici aromaterapeutické kosmetiky udržují a jsou s její filosofií bytostně spjati. Přejeme všem našim zákazníkům, současným i budoucím, aby v našich výrobcích našli potěšení těla i ducha a aby spolu s námi objevili kouzlo vůní, které náš život činí bohatším.